תיאטרון הבובות משמש בסיס לפעילות החינוכית-האומנותית בחינוך. הוא מטפח את החינוך האסתטי, מסייע לגננת בעבודתה החינוכית ומקדם את התפתחות הילד בהיבטים: קוגניטיבי, רגשי, חברתי ומוטורי. הקורס נועד כדי להכיר את תיאטרון הבובות כיצירה אסתטית-אמנותית וכאמצעי להשגת מטרות חינוכיות והתפתחותיות, ויתנהל בשני אפיקים המשלימים זה את זה: (1) חשיפה לידע תיאורטי ופרקטי בתחום תיאטרון הבובות; (2) התנסות אומנותית-יצירתית באפשרויותיו האינסטרומנטליות של תיאטרון הבובות, ודרכי יישומן בחינוך.