הקורס יציג בפני הסטודנטים את חוויותיהם ואתגריהם האישיים והחברתיים של מתבגרים שמגלים קושי בהתמודדותם עם דפוסי התנהגות, קשר, קשיים בשליטה בדחפים ותגובות רגשיות קיצוניות, על רקע שינויים נרחבים המתחוללים בגוף, ברגש ובדפוסי הקשר בגיל ההתבגרות. הקורס יציע לסטודנטים גישה שנקראת "ראיון מוטיבציוני", שיעילותה הוכחה מחקרית להתמודדות עם מצבים אישיים וחברתיים מאתגרים במיוחד ולהעלאת המוטיבציה של אלה המגלים קשיי הסתגלות ניכרים. התערבות בגישה של ראיון מוטיבציוני עשויה להעמיק את הקשר מחנכים-חניכים ולהעצים את יכולת ההסתגלות של החניכים שמפגינים קשיים כאלה במסגרות חינוכיות. בקורס ילמדו הסטודנטים על הפרעות אישיות בכלל ועל הפרעת אישות גבולית בפרט וכן על הפרעות שקשורות באלימות ובשליטה בדחפים אצל מתבגרים, על דרכים להבין מצבים פסיכולוגיים אלה ולהתמודדות עמם כאנשי חינוך.